Mity i fakty

WZORCE

 • MIT: Dziecko potrzebuje wzorców męskich i kobiecych od ojca i matki.
 • FAKT:
  • Wzorce męskości i kobiecości bierze się również od np dziadków, sąsiadów, nauczycieli.
  • Wiele dzieci wychowuje się w niepełnych rodzinach. Ważne, żeby pozytywni dorośli w życiu dziecka byli obu płci.
 • ŹRÓDŁA:

PEDOFILIA

 • MIT: Pedofilia pojawia się częściej w rodzinach homoseksualnych, szczególnie tworzonych przez mężczyzn.
 • FAKT: Rodziny homoseksualne są statystyczną rzadkością, i są pod szczególną obserwacją, w efekcie pedofilia w nich występuje zdecydowanie RZADZIEJ, niż w rodzinach heteroseksualnych.
 • LINK –

ORIENTACJA

PROBLEMY

 • MIT: Dziecko w rodzinie homoseksualnej jest narażone na niepotrzebne cierpienie związane z dorastaniem w nietypowej rodzinie, w szkole, w społeczeństwie…
 • FAKT: Problem wynika nie z tego kto tworzy tę rodzinę, ale z braku tolerancji w społeczeństwie. Również dzieci np z rodzin niepełnych, albo o mieszanym pochodzeniu etnicznym, czy niskim statusie ekonomicznym spotkają się z dyskryminacją np w szkole.
 • ŹRÓDŁA:

DOMY DZIECKA

 • MIT: Dom dziecka jest lepszym miejscem dla dziecka niż rodzina homoseksualna.
 • FAKT: Wychowanie instytucjonalne jest zawsze gorsze niż nawet w niepełnej, czy nietypowej rodzinie. Dorastanie w domu dziecka powoduje różnego rodzaju patologie społeczne, emocjonalne i funkcjonalne u dorosłych wychowanków.
 • LINK –

HOMOSEKSUALNI RODZICE

 • MIT: Osoby homoseksualne, szczególnie mężczyźni, nie są w stanie, ani zainteresowani tworzeniem rodzin. Potocznie: „geje chcą się całe życie tylko bawić”.
 • FAKT: Osoby homoseksualnych, szczególnie mężczyźni, dorastają w naszym społeczeństwie w sytuacji braku perspektywy na założenie rodziny, a nawet małżeństwa (film „Artykuł osiemnasty”, co powoduje głęboką frustrację i zahamowanie dojrzewania emocjonalnego. Wiele osób homoseksualną ma trudną do zrealizowania w Polsce, naturalną, potrzebę założenia rodziny.
 • LINK –

MATKI ZASTĘPCZE

 • MIT: Matki zastępcze są głównym sposobem w jaki osoby homoseksualne, szczególnie mężczyźni, mogą zostać rodzicami.
 • FAKT: Większość osób homoseksualnych wychowujących dzieci to lesbijki które urodziły własne dzieci, dzieci które pozostały przy rodzicu po rozwodzie, osoby z najbliższej rodziny, które przejęły opiekę nad dzieckiem, po np. śmierci rodzica (filmy „Przebudzenie” i „Postanowienie”). Wielu mężczyzn wybiera możliwość zostania ojcem albo zaprzyjaźnionej kobiety, albo pary lesbijek, i bycia rodzicami we troje, wraz z partnerem. Dziecko od matki zastępczej jest najrzadszym i najdroższym rozwiązaniem.
 • LINK –

ADOPCJA LGBT+

 • MIT: Adopcja dzieci niespokrewnionych (np. z domów dziecka), czy opieka zastępcza, jest dla osób homoseksualnej w Polsce niemożliwa, bo niedopuszczalna prawnie.
 • FAKT: Orientacja seksualna, ani płeć nie są głównymi kryteriami przy ocenie potencjalnego opiekuna. Polskie prawo zezwala na objęcie opieką zastępczą, czy adopcję dziecka, przez również osobę samotną, dowolnej płci i orientacji seksualnej. Nie jest możliwe objęcie opieką przez parę homoseksualną ponieważ pary takie nie są rozpoznawane przez polskie prawodawstwo jako pary (związki partnerskie, małżeństwa).
 • ŹRÓDŁA: