Idea

  • Chcemy rozpocząć uczciwą otwartą i pozytywną dyskusję o prawie osób homoseksualnych do tworzenia rodzin.
  • Postrzegamy kochającą rodzinę, jako najlepsze środowisko dla wychowywania dzieci.
  • Skupiamy się na pozytywnym przekazie i argumentacji popartej wynikami badań naukowych.
  • Opowiadamy się za poszerzoną, międzykulturową, i w istocie tradycyjną koncepcją rodziny poszerzonej, jako więcej niż XX wieczna wersja rodziny nuklearnej (matka, ojciec, dziecko). Rozumiemy rodzinę bardziej jako wielopokoleniową, a nawet otwartą na osoby niespokrewnione.
  • Jednak uważamy też i samotnych rodziców / opiekunów z dziećmi jako rodzinę, w myśl tego, że są to po prostu kochająca osoba lub osoby opiekujące się dzieckiem / dziećmi.
  • Postrzegamy rodzinę jako jedną z kluczowych wartości społecznych.

 

  • JESTEŚMY PRZEKONANI, ŻE OSOBY HOMOSEKSUALNE W POLSCE, SZCZEGÓLNIE MĘŻCZYŹNI BORYKAJĄ SIĘ Z WIELOMA PSYCHICZNYMI PROBLEMAMI ROZWOJOWYMI WYNIKAJĄCYM Z NIEMOŻNOŚCI REALIZACJI W PEŁNI I JAKO CZĘŚĆ SPOŁECZEŃSTWA NATURALNYCH DLA CZŁOWIEKA POTRZEB – ETAPÓW ROZWOJOWYCH TAKICH JAK ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA I ZAŁOŻENIE RODZINY